www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Thuiszorg.nl Thuiszorg.nl
thuiszorg.nl, d? website over thuiszorg in Nederland. Hier vindt u informatie over alle vormen van thuiszorg, zoals verpleging en verzorging thuis, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus). Ook vindt u informatie over andere producten en diensten...   Website

ActiZ ActiZ
ActiZ is de brancheorganisatie die ernaar streeft de randvoorwaarden te realiseren voor succesvol en kansrijk zorgondernemerschap van haar leden. Haar leden zijn zorgondernemers die zich bewegen in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en aanverwante diensten...   Website

Meer Links

Oivr Kraamzorg Oivr Kraamzorg
Oivr is een landelijk opererende organisatie gericht op het verlenen van kraamzorg. Aanmelden voor kraamzorg via Oivr zorgt ervoor dat je kiest voor kwaliteit. Je krijgt een vaste kraamverzorgende toegewezen...
http://www.oivr.nl

Zorg@home Zorg@home
Zorg@home is een kleinschalige particuliere thuiszorgorganisatie. Wij bieden cliëntgerichte thuiszorg op maat: flexibel, onderscheidend en persoonlijk. U kunt bij Zorg@home terecht voor: - huishoudelijke...
http://www.zorgathome.nl

DS Verzorgd Wonen DS Verzorgd Wonen
DS Verzorgd Wonen is een organisatie gespecialiseerd in het opzetten van woonzorgcombinaties voor ouderen op exclusieve, monumentale locaties. Ons doel is hierbij dat bewoners dankzij op maat gesneden zorg...
http://www.dsgr.nl

Van Leeuwen Zorg en Advies Van Leeuwen Zorg en Advies
Van Leeuwen Zorg en Advies. Welkom op onze website. Diana van ... info@vanleeuwen-zorgenadvies.nl. Mobiel : +31(0)6-41428136. Telefoon : +31(0)597-712005
http://www.vanleeuwen-zorgenadvies.nl/

GewoonGoedeZorg GewoonGoedeZorg
GewoonGoedeZorg, een particulier thuiszorgbureau met idealen en een eigen visie hoe het wel en niet moet in de thuiszorg. Met eenPGB-budget kunt u de zorg aanvragen waaraan ú behoefte heeft. Samen spreken we...
http://www.gewoongoedezorg.nl

Praktijkregels thuiszorg  (VWPT). Praktijkregels thuiszorg (VWPT).
De Virtuele Wegwijzer Praktijkregels Thuiszorg (VWPT). De Praktijkregels voor de fysieke belasting in de thuiszorg zijn ondergebracht in deze website. De VWPT maakt het u mogelijk gericht te zoeken naar werkmaterialen...
http://www.praktijkregelsthuiszorg.nl

Stichting FAOT - fonds voor arbeidsmarktbeleid en opleidingen in de thuiszorg Stichting FAOT - fonds voor arbeidsmarktbeleid en opleidingen in de thuiszorg
Stichting FAOT is het fonds voor arbeidsmarktbeleid en opleidingen in de thuiszorg. Het fonds subsidi?ert activiteiten die zijn gericht op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van thuiszorgondernemingen...
http://www.faot.nl/

Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg - SPOT Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg - SPOT
Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg. SPOT is de branchevereniging voor particuliere organisaties die kwalitatief hoogwaardige thuis- en kraamzorg bieden. Bij SPOT zijn ca. 40 zorgorganisaties...
http://www.spotthuiszorg.nl/

De V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen De V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen
De V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen is een afdeling van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland ( V&VN) die grotendeels uit vrijwilligers bestaat. Het bureau heeft een vaste medewerker in dienst. De...
http://www.lvw.nl

KITTZ, KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing KITTZ, KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing
KITTZ, KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing
KITTZ helpt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te zijn, waar zij ook verblijven; thuis, in het ziekenhuis, verzorgingshuis of onderweg...
http://www.kittz.nl

Per Saldo Per Saldo
Organiseer uw eigen zorg, hulp en begeleiding. Bepaal zelf wie u of uw kind komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt. Bij u thuis of buiten de deur. Het k?n, met een persoonsgebonden budget!
Op...
http://www.pgb.nl/

EasyCareShop EasyCareShop
EasyCareShop is een jong bedrijf met kennis van de branche, wij staan voor kwalitatief hoge producten met de daarbij behorende service. De missie van de EasyCareShop is dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam...
http://www.easycareshop.nl

KinderThuisZorg KinderThuisZorg
Wij zijn er voor kinderen met een chronische of acute aandoening of kinderen met een lichamelijke en/of een (meervoudige) verstandelijke beperking, die aandoeningen hebben waarvoor specialistische verpleegkundige...
http://www.kinderthuiszorg.nl/

MEZZO mantelzorg MEZZO mantelzorg
80% van de zorg thuis in ons land wordt onbetaald gegeven. Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen, als familielid, buur, vriend of gewoon uit solidariteit. We komen op daar...
http://www.mezzo.nl

Thuiszorggids Thuiszorggids
Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben bij de huishouding, verzorging of verpleging. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke...
http://thuiszorg-gids.nl/

Icare Icare
De maatschappij van vandaag is dynamisch. Zorgverlening ook. Door de alsmaar groeiende behoefte van mensen om zelfstandig te blijven functioneren, groeit de vraag naar thuiszorg. Een bijzondere vorm van zorg...
http://www.icare.nl

Zorgbelang Nederland Zorgbelang Nederland
Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van de 21 regionale Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zij werken aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ze laten de stem van...
http://www.zorgbelang-nederland.nl

Digitale loket voor Wonen, Welzijn en Zorg Digitale loket voor Wonen, Welzijn en Zorg
Digitale loket voor Wonen, Welzijn en Zorg . U kunt hier terecht voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Via het digitale loket kunt u onder andere informatie krijgen over producten en diensten van verschillende...
http://www.lokaalloket.nl

Yunio organisatie Yunio organisatie
Yunio ondersteunt u als (aanstaande) ouders en opvoeders in de zorg en begeleiding van uw kinderen tot dertien jaar. Wij bieden u kraamzorg op maat. De zorg voor uw kind zetten wij na de kraamperiode voort door jeugdgezondheidszorg...
http://www.yunio.nl/

Thuiszorg Groningen Thuiszorg Groningen
Thuiszorg Groningen is er voor iedereen. Met ruim honderd jaar ervaring in zorg thuis, zorgen wij ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dit kan ook betekenen dat iemand die ziek is thuis kan blijven...
http://www.thuiszorggroningen.nl/

Branchebelang Thuiszorg Nederland Branchebelang Thuiszorg Nederland
Branchebelang Thuiszorg Nederland is een organisatie waarvan zorgaanbieders in de thuis- en kraamzorg lid kunnen worden. In 1997 is BTN door het ministerie van VWS representatief verklaard. Door lid te worden...
http://www.branchebelang-thuiszorg.nl

Technologie in de Thuiszorg Technologie in de Thuiszorg
De website voor iedereen die meer wil weten over woon zorgtechnologie. Op deze site kunt u:informatie vinden over technologische toepassingen, kennis en ervaringen uitwisselen en discussi?ren,vragen stellen...
http://www.thuiszorgtechnologie.nl

GGD Nederland, de verenigng van GGD'en GGD Nederland, de verenigng van GGD'en
GGD Nederland is de landelijke vereniging voor GGD?en. Namens GGD'en is zij een belangrijke gesprekspartner voor bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van...
http://www.ggd.nl